Home
Feedback
Inhoud
Zoeken/Search

BoekenNLP

Nieuws
Individuele coaching
Effectief Presenteren
Toekomst Vormen
Roos van Leary
Stress en Ziekteverzuim
MBTI
Trainer/coach
Communicatiemodel
Begrippen NLP
BoekenNLP
Links

Overzicht van NLP-literatuur  


Hieronder vindt u NLP boeken die ik gelezen heb. De meeste werken zijn vertalingen vanuit het Engels. De onderstaande lijst is allerminst volledig en toch zijn er voor de beginnende NLP lezer zeer bruikbare werkjes bij. De boeken maken deel uit van mijn persoonlijke bibliotheek en ik beveel ze u van harte aan. Voor de Engelstalige NLP-boeken uit mijn bibliotheek verwijs ik u graag naar Amazon.com. Dit is een zeer complete leverancier op het ‘world wide web’ van Engels-talige boeken.

Boeken waar de beginnener iets aan heeft

 • Je ongekende Vermogens, Anthony Robbins, De Nieuwe Denktechniek: Neuro-Linguistisch programmeren, 1988, Servire Oorspronkelijke titel: Unlimited Power: the new science of personal achievement, New York, Simon & Schuster, 1986.

Deze vertaling uit het Engels is Nederland een bestseller geworden. In 1992 was het boek in ons taalgebied al aan zijn zesde druk toe!  Het boek beschrijft de beginselen van NLP op een boeiende manier. Het was mijn eerste boek dat ik las over NLP en ik was er enorm door geboeid. Het boek gaf ontzettend veel herkenning dingen die je altijd al wist vallen nu op zijn plek. Vanaf dat moment wilde ik meer weten over NLP.

 • Hoe haal je wat in je hoofd, Richard Bandler, Servire, 1987. Oorspronkelijke titel: Using Your Brain – for a Change, Utah, Real People Express, 1985. 

Dit is een boek waarin NLP modellen worden beschreven: het ‘switch-patroon’, het werken met sub-modaliteiten. De aangeboden structuren zijn gereedschappen die het beste tot hun recht komen als ze ook in de praktijk worden gebruikt (bij jezelf of met anderen). Het onderwijs systeem wordt soms op de hak genomen.

·       Het spel tussen het bewuste en het onbewuste: Werken met NLP, Paul Liekens, 1992, Uitgeverij Ankh-Hermes bv - Deventer, ISBN 90-202-5093-0

Het is een inleidend boek dat uitmunt in eenvoud waarin in verhaalvorm het materiaal van de practitioner training met anekdotes van de trainer wordt aangevuld. De schrijver heft een meeslepende, onderhoudende verteltechniek die mensen een lange tijd geboeid doet luisteren.

·           Het hart van de geest, veranderen door innerlijke kracht met neuro-linguïstisch programmeren, Steven Andreas & Corrinea Andreas, Servire, 1991. Oorspronkelijke titel: Heart of the mind: engaging your inner power to change with neuro-linguistic programming. Moab, Utah: Real People Express.

In dit boek worden 20 uiteenlopende menselijke problemen besproken die velen van ons direct zullen kunnen herkennen bij zichzelf bij anderen. Het boek geeft een goed overzicht hoe deze problemen met behulp van NLP technieken in betrekkelijk korte tijd kunnen worden opgelost.

 • Onbewust leren, Zeig, J, Uitgeverij Karnak, 1992 . Oorspronkelijke titel: A Teaching with Milton H. Erikson, New York Brunner/Mazel Inc., 1980.

Dit boek bevat de gecommentarieerde uitgeschreven tekst van een seminar dat werd gegeven door Milton Erikson. Het boek geeft gelegenheid tot verwondering over de manier van doen van Erikson. Een buitengewoon therapeut, die werd erkend als de belangrijkste autoriteit op het gebied van hypnotherapie. In NLP maken we gebruik van Milton-taalpatronen.

 • Mijn stem gaat met je mee, Rosen, S., Uitgeverij Karnak, 1987. Oorspronkelijke titel: Milton H. Erikson, My voice will go with you, 1982.

Dit boek bevat therapeutische verhalen van Milton H. Erikson samengesteld en becommentarieert door Sydney Rosen. Erikson loste nooit een probleem op de bekende manier op. Om verandering in het onbewuste van zijn cliënten tot stand te brengen gebruikte hij anekdotes, verwarring en therapeutische verhalen.

 • Neuro-Linguïstisch Programmeren in Nederland: Basistechnieken en Artikelen, Jaap Hollander, Lucas Derks & Anneke Meier, Servire, 1990, ISBN: 90-6325-349-4.

Dit is het eerste NLP boek die in het Nederlands werd geschreven. Het geeft een inzicht in een aantal basis NLP technieken. Vooral het de structuur van overtuigingen en het veranderen daarvan door inhoud herkaderen, context herkaderen wordt uitgebreid beschreven. Vooral de schematische manier van beschrijven geeft een helder inzicht.

 • Stap in je grootsheid., Anthony Robbins, Oorspronkelijke titel: Awaken the giant within  - how to take immediately control of your mental, emotional, physical and financial destiny, 1991.

Het boek borduurt voort op NLP principes. Robbins introduceert een aantal vernieuwingen onder de noemer Neuro-Associatieve Conditionering (NAC). Niet de omstandigheden bepalen je toekomst, maar je beslissingen. Het boek beschrijft dat je onmiddellijk je leven kunt beheersen door je overtuigingen, je waarden – die bepalen hoe je denkt, hoe je jezelf voelt en wat je op elk willekeurig moment doet – opnieuw vorm te geven.

 • Licht op Neuro-Linguïstisch Programmeren, Joseph O’Connor & Ian McDermot Servire, 1997, ISBN 90-6325-550-0,Oorspronkelijke titel: Principels of NLP

"Licht op NLP" maakt deel uit van de Servire Basisreeks, een serie inleidingen in godsdienst en levensbeschouwingen. Dit boekje legt voor klemtoon op de vooronderstellingen van NLP en hoe je er mee kunt omgaan. Daarnaast krijg je ook hier uitleg hoe je de specifieke communicatieve vaardigheden van NLP in je privé-situatie en op je werk kunt toepassen.

 • Inleiding tot de NLP, Joseph O'Connor & John Seymour, oorspronkelijke titel: Introducing NLP

Dit boek bevat alle informatie die je nodig hebt voor het Practitioner-niveau, en zelfs nog wat meer dan dat. Binnen de NLP gemeenschap wordt het het referentiewerk beschouwd. Als uitzondering in de reeks NLP-boeken, heeft het boek bovendien een goede structuur.

 • Essenties van NLP: Sleutels tot persoonlijke verandering, Lucas Derks &Jaap Hollander, 1996, Servire, ISBN 90-6325-478-4

Het boek zelf is relatief toegankelijk en biedt zowel voor de geïnteresseerde leek als voor de gevorderde NLP-er heel wat interessant materiaal. Bovendien hebben de auteurs er op gelet dat je zowel individuele hoofdstukken kan lezen, of het boek conventioneel van voor naar achter kan doornemen.

Kernboeken

Onder deze noemer staan de vertalingen van de reeks boeken die gevorderden in contact brengen met de boeken die het NLP domein mee helpen doen ontstaan, of met boeken die het domein hebben doen vooruitgaan.

 • De Structuur van de Magie I, Richard Bandler & John Grinder, Baarn, Ambo, 1977. Oorspronkelijke titel: ‘The Structure of Magic 1, A Book about Language end Therapy’ 1975.

Het is een boek over taal en therapie. Sommige psychoterapeuten bereikten door een bijzonder soort verbale communicatie verbluffende resultaten. Dat is door de schrijvers uitgewerkt in een model. Het boek gaat over het META-model van de taal. De menselijke taal is een manier om de wereld weer te geven. Zo is het meta-model een expliciete weergave van ons onbewuste, door regels beheerste gedrag.

 • The Structure of Magic 2, A Book about Communication & Change, Richard Bandler & John Grinder, Palo Alto, Science and Behaviour Books Inc, 1976.

Dit boek legt het accent op de non-verbale communicatie. Het gaat vooral over het gebruik van representatie systemen en hoe jij daarop maximaal kunt afstemmen. Het geeft je eigenlijk inzicht in een andere kaart voor hetzelfde gebied.

·           Hypnotheraphie; het gebruik van de taal volgens de methoden van Milton H. Erickson, Richard Bandler & John Grinder De Toorts, 1979. oorspronkelijke titel: Patterns of the hypnotic techniques of Milton H. Erikson - Vol 1, Cupertino, Meta Publications, 1978.

Het boek bestaat uit 3 delen. Het onderkennen van de patronen in Eriksons hypnose arbeid: veel basis trance inducties met commentaar; het vertrouwd raken met de patronen van Erikson: afstemmen op de dominante hersenhelft en het bereiken van de niet dominante hersenhelft; het construeren van taalpatronen: hier wordt verder Milton taalpatronen uitgelegd.

 • In Trance-formatie: Neurolinguïstisch programmeren en de structuur van Hypnose, Richard Bandler & John Grinder, Servire, 1989. Oorspronkelijke titel: Trance-formations: Neuro-linguistic programming and the structure of hypnose, Utah, Real People Express, 1981.

Het boek haalt hypnose uit de magische sfeer. Alle communicatie is hypnose of hypnose bestaat niet zullen de schrijvers je voorhouden. Het boek is samengesteld uit verslagen van 10 verschillende seminars over hypnose beginnend met eenvoudige concepten en oefeningen naar meer geavanceerde technieken.

 • De betovering van de taal: de NLP methode voor gedragsverandering,  Richard Bandler & John Grinder, De Toorts, 1992. Oorspronkelijke titel: Frogs into Princes-nlp, Moab, Utah, Real People Express, 1979.

Het boek gaat over je zintuiglijke ervaringen, het veranderen van je persoonlijke geschiedenis. Het boek is geredigeerd op basis van geluidsbanden van introductie cursussen geleid door Richard Bandler en John Grinder. Het benadrukt het precieze gebruik van taal in relatie tot ankeren. Hun stelling is je kunt niet niet ankeren.

 • Hoe je het ook kunt bekijken, Richard Bandler & John Grinder, Servire, 1988.Oorspronkelijke titel: Reframing: Neuro-linguistic programming and the transformation of meaning, Utah, Real People Express, 1982.

Dit boek beschrijft de techniek van het herkaderen in NLP. Het is een geestig geschreven boek dat aangeeft hoe ervaringen in een nieuw kader geplaatst kunnen worden. Het ‘6-steps-reframing’ wordt uitgebreid beschreven en verder het onderhandelen tussen twee delen.

Boeken voor gevorderden / Toepassingen van NLP

 • Veranderen kan ... leuk zijn: NLP en de kunst van het plezierig ontwikkelen, Steve Andreas & Connirea Andreas, 1990, Servire ISBN 90-6325-367-2, Oorspronkelijke titel: Chage your mind – and keep the change, Utah, Real People Express, 1987.
 • Aan de hand van verbatim verslagen van hun werk met groepen komen NLP patronen tot leven en wordt ons duidelijk gemaakt hoe wij ons gedrag kunnen veranderen door enkele eenvoudige ingrepen in de manier waarop wij de wereld aan ons zelf representeren. De fijne kneepjes van het ‘switch-patroon’, het werken met sub-modaliteitsinterventies. Ook tijdlijn en het gebruik van grammaticale tijd komen in het boek aan de orde en laat zien welk een verrassende invloed dat heeft op je (eerdere) ervaringen.
 • Milton H. Erikson: De februari man, Ernest L. Rossi, Amsterdam, Karnak,1991. Oorspronkelijke titel: The february man, New York, Brunner/Mazel, 1989.

Het boek geeft het volledige verslag van een hypnotherapeutische behandeling door Milton H. Erikson. Het boek is gebaseerd op een steno verslag van Erikson zelf dat jaren later door Rossi en Erikson van commentaar wordt voorzien hetgeen resulteert in dit boeiende boek. Het beschrijft het verhaal van een jonge vrouw met traumatische ervaringen uit het verleden. l

 • Time Line Therapy – and the basis of personality, Tad James & Wyatt Woodsmall, 1988, Meta Publicatiosn.

De schrijvers geven een uitgebreide beschrijving over hoe mensen hun herinneringen opslaan en het effect dat deze herinneringen hebben op de persoonlijkheid van het individu. Het is het denken in tijd dat jou ervaringen van de wereld vorm geeft en structureert. Deze ervaring van de wereld vormt tevens je persoonlijkheid. Verder gaat het boek in op Meta Programma’s. Dit zijn basis filters op meer onbewust niveau die onze gedragingen sturen. Ze kunnen menselijk gedrag voorspellen. Myers&Briggs hebben het MyersBriggsTypeIndicator (MBTI) ontwikkeld. Tenslotte gaat het over ‘values’ (waarden) en hoe deze waarden zijn gerangschikt in een specifieke context. Hoe conflicten in waarden kunnen worden opgelost door gebruik te maken van ‘Visual squash’. Waarden zijn de ‘kinesthetische push’ achter dat wat ons motiveert.

 • The secret of Creating your Future, Tad James, 1989, Advanced Neuro Dynamics Inc., Honolulu.

Het boek geeft simpele, krachtige concepten om je dromen tot werkelijkheid te brengen en wel nu! Het is gebaseerd op NLP en tijdlijn technieken. Het onderzoekt met jou welke waarden en overtuigingen het bereiken van je gewenste doelen je nu nog in de weg staan. Het beschrijft doelen als S.M.A.R.T. goals. Het boek vraagt jou of het bereiken van je doelen ecologisch is in de context van je leven.

 • An insiders Guide to Sub-Modalities, Richard Bandler en Will McDonald, 1988, Cupertino, Meta Publishers.

Het is een boek over sub-modaliteiten. Sub-modaliteiten zijn de verfijningen die wij aanbrengen in elke representatie systeem. Sub-modaliteiten bepalen het verschil tussen de ervaringen. Volgens Richard Bandler hebben wij alleen sub-modaliteiten nodig om te kunnen veranderen.

 • The Magic of Rapport: How you can gain Personal Power in any situation, Jerry Richardson, 1987, Capitola, Meta Publishers.

Het boek is heel waardevol voor een ieder die zijn communicatieve vaardigheden wil verbeteren. Het gaat vooral over ‘rapport’. Eén van de basis vaardigheden in NLP. Met ‘rapport’ kan alles, zonder ‘rapport’ kan er niets.

 • Words that Change Minds: Mastering the language of influence,  Shelle Rose Charvet, 1995, Iowa, Kendall/Hunt Publishing Company.

Het boek beschrijft het ‘LAB-profile’ (Language and Behaviour Profile), zoals dat ook bij het IEP Nijmegen wordt onderwezen. Het is een makkelijk te leren stuk gereedschap dat illustreert hoe ieder mens uniek is. Het is gebaseerd op Meta Programma’s. Het boek leert hoe met aangepaste taal specifieke groepen mensen kunnen worden gemotiveerd.

 • Training Trances: Multi-level communication in therapy and training, John Overdurf & Julie Silverthorn, Portland, Metamorphous Press, 1884.

Dit boek gaat over therapeutische communicatie met het onbewuste. Het boek presenteert een unieke integratie van Eriksons technieken en traditionele modellen van hypnotherapie. Het boek is een voorbeeld van wat allemaal mogelijk is bij communicatie met het onbewuste. Het beschrijft hypnotische aspecten zoals: catalepsie, posthypnotische suggestie, amnesie en hoe je een hypnotisch interview met je cliënt structureert.

 • Type Talk at Work, Otto Kroeger & Janet M. Thuesen, New York, Dell Publishing, 1992..

Dit boek geeft eenbeschrijving 16 profielen uit de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Het gaat over de combinatie van 4 basis Meta-programma’s. Deze zijn introverts/extraverts, thinkers/feelers, sensors/intuitives en judgers/perceivers. In een Type Tabel komen de schrijvers tot 16 profielen. Daarvan geven ze een beschrijving in de werksituatie. Met andere woorden is een bepaald type meer of minder geschikt in een bepaalde baan.

Grondleggers die aan NLP voorafgingen

 • Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind, 1972

Dit boek werd is niet vertaald in het Nederlands. Iedere goede bibliotheek heeft het boek wel in haar boeken verzameling. Het is wel een basiswerk waar iedereen in de NLP veel naar wordt verwezen. Robert Dilts heeft op basis van dit boek zijn Logische niveau’s in communicatie gedefinieerd.

 • Gregory Bateson, Het verbindend patroon, Bert bakker, 1984 (vertaling van "Mind and Nature", 1979.)

Dit boek is het laatste dat Bateson persoonlijk schreef voor zijn dood in 1980. Toen het uitkwam in 1979. Het gaat over een nieuwe manier van denken over de wereld om ons heen. We moeten leren ‘denken zoals de natuur denkt’ als we tenminste willen leven in harmonie met de aarde. Het gaat over ‘als wijzelf een mentaal proces zijn, wij kunnen verwachten dat ook de wereld waarin wij leven soortgelijke mentale eigenschappen vertoont’. Het boek is een verkenning van het patroon dat alle levende wezens op onze planeet met elkaar verbindt.

 • Alfred Korzybski, General Semantics, 1933.

Korzybski is een van de grondlegger van de moderne linguïstiek. Net als Bateson wordt hij veelvuldig geciteerd in NLP-literatuur, maar het aantal mensen die zijn boek hebben gelezen, is aanzienlijk kleiner


In Association with Amazon.com

Back ] Next ] Home ] Feedback ] Inhoud ] Zoeken/Search ] 

Nieuws ] Individuele coaching ] Effectief Presenteren ] Toekomst Vormen ] Roos van Leary ] Stress en Ziekteverzuim ] MBTI ] Trainer/coach ] Communicatiemodel ] Begrippen NLP ] [ BoekenNLP ] Links ]


Send mail to info@metakonsult.nl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2000 MetaKonsult Training en Coaching Verandering
Last modified: mei 03, 2001