Home
Feedback
Inhoud
Zoeken/Search

Stress en Ziekteverzuim

Nieuws
Individuele coaching
Effectief Presenteren
Toekomst Vormen
Roos van Leary
Stress en Ziekteverzuim
MBTI
Trainer/coach
Communicatiemodel
Begrippen NLP
BoekenNLP
Links

Ziekte. Wiens verzuim?

Ziekteverzuim is een belangrijk item tegenwoordig. Door de wijzigingen in de wetgeving van de laatste jaren zijn vooral meer  bedrijfseconomische prikkels ingebouwd dan vroeger. De rekening van het ziekteverzuim wordt in eerste instantie gepresenteerd aan de werkgever. De hoogte van die rekening is overigens wel te be´nvloeden. Daarom wordt veel ge´nvesteerd op het gebied van preventie waarbij in eerste instantie de aandacht vaak uitgaat naar de fysieke condities op het werk. 

Daarnaast neemt het besef toe dat ook de mentale factor een belangrijke oorzaak is van ziekteverzuim. Er zijn talloze redenen waarom mensen uit balans raken. Het probleem wordt in eerste instantie ervaren door de persoon zelf, en werkt door in zijn functioneren op het werk en daardoor in zijn prestaties. Als de persoon geen balans ervaart tussen de aan hem gestelde eisen in relatie tot de mogelijkheden die hij heeft om aan die eisen te voldoen, is er sprake van stress. Stress leidt tot minder presteren. Stress leidt op den duur tot ziekteverzuim, vaak langdurig. Daarnaast is relevant: 

Hoe geeft de persoon de situatie aan zichzelf weer? Wat is de oorzaak in hem zelf dat die situatie als het ware creŰert? Want zeg nu zelf, er zijn mensen in precies dezelfde context die deze stress niet ervaren. Wat doen zij anders dan de persoon met wel stress? Wat in hem zorgt ervoor.....? 

MetaKonsult gaat met de persoon op zoek naar het probleem achter het probleem. Wij hanteren als uitgangspunt dat het personeel een kapitale factor is in het bedrijf. Er is vaak veel ge´nvesteerd in het vergroten van kennis en cultuuraspecten. Dat willen wij behouden door met een minimale investering de negatieve spiraal van persoonlijke problemen op te lossen. Wij doen dat door middel van individuele coaching. Dat zijn gesprekken waarin mensen een aantal vaardigheden leren die nodig zijn om hun kijk op de wereld te vergroten en waardoor het mogelijk wordt weer meer adequaat te functioneren. Het opnieuw in balans brengen van jezelf waardoor je meer instaat bent de situatie de baas te blijven. 

 

Back ] Next ] Home ] Feedback ] Inhoud ] Zoeken/Search ] 

Nieuws ] Individuele coaching ] Effectief Presenteren ] Toekomst Vormen ] Roos van Leary ] [ Stress en Ziekteverzuim ] MBTI ] Trainer/coach ] Communicatiemodel ] Begrippen NLP ] BoekenNLP ] Links ]


Send mail to info@metakonsult.nl with questions or comments about this web site.
Copyright ę 2000 MetaKonsult Training en Coaching Verandering
Last modified: mei 03, 2001